Home / Shop / Tsum Tsum Material Kits / Hand Knits Level 1 Totoro Knits Pack / Totoro 钩针材料包

Hand Knits Level 1 Totoro Knits Pack / Totoro 钩针材料包

RM85.00

Hand Knits Level 1 Totoro Knits Pack / Totoro 钩针材料包

里头包过4种不同totoro 的材料包
*毛线
*棉花 和 玻璃棉
*配件: 眼睛,毛绒线,毛绒球..
*工具: 缝合针,记号扣
*打印彩色文字图解

只要完成过Level 1 ( 钩织玩偶课程(初级)/ Hand Knit Class For Beginner)都能完成这个材料包

购买网络课程??